Nagrody i wyróżnienia

Solar Power International w Salt Lake City (USA)

 

Targi SOLAR POWER INTERNATIONAL są częścią wydarzenia North America Smart Energy Week (NASEW), organizowanego corocznie największego spotkania specjalistów w dziedzinie energii słonecznej, energii wiatrowej, inteligentnej energii, magazynowania energii oraz wodorowych ogniw paliwowych w Ameryce Północnej. Na NASEW składają się następujące elementy: wspomniane Solar Power International (główny i najstarszy komponent wydarzenia), Energy Storage International, Smart Energy Marketplace, Hydrogen+Fuel Cells International oraz Wind Energy International. Agenda wydarzenia obejmowała 3-dniową wystawę oraz 4-dniową konferencję złożoną z kilkuset sesji tematycznych. W tegorocznym NASEW wzięło udział ponad 700 wystawców i 19 tys. profesjonalistów, co czyni je największą w Ameryce imprezą poświęconą sektorowi energetycznemu w ogóle, nie tylko wśród wydarzeń poświęconych czystej energii.

 

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

Poczytaj również

 

http://iw.org.pl/udzial-wielkopolskich-firm-w-targach-solar-power-international-w-salt-lake-city-usa/

 

https://markaw.pl/pl_PL/solar-power-international

 

 

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia

 

W dniach 11-12 września 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbyła się pierwsza edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.

 

Beata M. Sokal oraz Marek J. Sokal, jako doktoranci Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II, Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych mieli przyjemność podczas Kongresu zaprezentować w formie plakatu moje dotychczasowe wyniki badań, obserwacji, doświadczenia na temat :

 

Beata M. Sokal: Konkurencyjność aptek polskich w świetle przepisów prawnych w latach 1988 – 2012.

 

Marek J. Sokal: Działalność hurtowni farmaceutycznych w systemie zaopatrzenia aptek w Polsce w latach 1988-2012.

 

Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod kierunkiem dr hab. Anity Magowskiej, Kierownik Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Copyright © 2014 GOLD LION Sp. z o.o.