Nagrody i wyróżnienia

Wzięliśmy udział w szkoleniach

 

W dniach 18-19 sierpnia 2022r. wzięliśmy udział w szkoleniach prowadzonych przez Agencję Promocji Zagranicznej KONEKTgroup, przygotowujących naszą firmę do ekspansji eksportowej na rynki zagraniczne.

Wykłady dotyczyły m.in. rodzajów strategii wchodzenia na obce rynki, eksportu z omówieniem warunków dostępu do wybranych rynków, a także sprzedaży produktów z perspektywy eksportera. Dużo uwagi poświęcono sprawom formalnym (systemom celnym, barierom pozataryfowym, standaryzacji, normom i certyfikatom jakości) oraz możliwościom finansowania eksportu, a także formom płatności,  dokumentacji eksportowej i ofertom zagranicznym. Dodatkowo omówiono  różnice kulturowe mające kluczowe znaczenie w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

Niebawem nasze przedsiębiorstwo weźmie udział w organizowanej przez Powiat Pilski misji gospodarczej. Więcej informacji pod linkiem: https://biznes.powiat.pila.pl/artykuly/nabor-msp-na-targi-i-szkolenia.

 

 

Projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” nr projektu RPWP.01.04.02-30-0004/19 jest realizowany przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Projekt jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Solar Power International w Salt Lake City (USA)

 

Targi SOLAR POWER INTERNATIONAL są częścią wydarzenia North America Smart Energy Week (NASEW), organizowanego corocznie największego spotkania specjalistów w dziedzinie energii słonecznej, energii wiatrowej, inteligentnej energii, magazynowania energii oraz wodorowych ogniw paliwowych w Ameryce Północnej. Na NASEW składają się następujące elementy: wspomniane Solar Power International (główny i najstarszy komponent wydarzenia), Energy Storage International, Smart Energy Marketplace, Hydrogen+Fuel Cells International oraz Wind Energy International. Agenda wydarzenia obejmowała 3-dniową wystawę oraz 4-dniową konferencję złożoną z kilkuset sesji tematycznych. W tegorocznym NASEW wzięło udział ponad 700 wystawców i 19 tys. profesjonalistów, co czyni je największą w Ameryce imprezą poświęconą sektorowi energetycznemu w ogóle, nie tylko wśród wydarzeń poświęconych czystej energii.

 

Udział w targach realizowany był w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,  Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

Poczytaj również

 

http://iw.org.pl/udzial-wielkopolskich-firm-w-targach-solar-power-international-w-salt-lake-city-usa/

 

https://markaw.pl/pl_PL/solar-power-international

 

 

Kongres Farmacja 21. Farmaceuci w ochronie zdrowia

 

W dniach 11-12 września 2015 r. na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu odbyła się pierwsza edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego FARMACJA 21. FARMACEUCI W OCHRONIE ZDROWIA.

 

Beata M. Sokal oraz Marek J. Sokal, jako doktoranci Podyplomowego Studium Metodologii Badań Naukowych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim II, Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych mieli przyjemność podczas Kongresu zaprezentować w formie plakatu moje dotychczasowe wyniki badań, obserwacji, doświadczenia na temat :

 

Beata M. Sokal: Konkurencyjność aptek polskich w świetle przepisów prawnych w latach 1988 – 2012.

 

Marek J. Sokal: Działalność hurtowni farmaceutycznych w systemie zaopatrzenia aptek w Polsce w latach 1988-2012.

 

Rozprawa doktorska przygotowywana jest pod kierunkiem dr hab. Anity Magowskiej, Kierownik Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Copyright © 2014 GOLD LION Sp. z o.o.